Общи условия

Настоящите общи условия регламентират отношенията, възникващи между „Сезам 2003” ООД, гр. Варна и потребителите на онлайн магазин Подарело, във връзка със закупуване на предлаганите от фирмата стоки, изложени на интернет сайт www.podarello.com /наричан за краткост Сайт/.

Общите условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един бутон, линк или обект, разположени на сайта /с изключение на линка към настоящите условия/, потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва общите условия.

Права и задължения на Потребителя

 1. „Потребител” по смисъла на настоящите общи условия е всяко лице , намиращо се на сайта Podarello.com в интернет.
 2. Всеки Потребител има право да се регистрира в Сайта с уникално потребителско име и парола. Регистрацията не е задължителна, но е препоръчителна, тъй като тя дава възможност на Podarello.com да получи достоверна информация за Потребителите, които искат да направят поръчка. Освен това регистрацията дава достъп на Потребителите до специфични услуги – списък с адреси за доставка, история на поръчките, списък с любими артикули и други.
 3. Потребителят посочва по собствено желание лични данни – имена, е-майл, телефон и адрес, необходими за обратна връзка по повод реализация на поръчка и доставка.
 4. Потребителят е задължен да не дава публичност на уникалното си име и парола и носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват чрез тях.
 5. Потребителят е задължен да информира незабавно операторите на Сайта и надлежните органи за констатирано неправомерно ползване на уникалното му име и парола от недобросъвестни трети лица.
 6. При регистрация на Потребителя, Podarello.com получава правото да изпраща до него новинарски писма относно нови продукти, промоции, специални предложения и идеи  за подаръци. В случай, че Потребителят не желае да получава такива е-мейли, той може да се отпише от секцията за новинарски е-майл и да се впише отново, ако промени решението си.
 7. Потребителят има право да разглежда, поръчва и получава стоките от Сайта по реда и условията, посочени в него.
 8. Потребителят има право да получава информация за състоянието на своята поръчка.
 9. Потребителят има право на доставка на заявената стока/стоки на заявения адрес за доставка, след заплащане на продажната цена по реда, указан в Сайта.
 10. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявения в Сайта начин.

Права и задължения на Podarello.com

 1. Сайтът, ръководейки се от принципите за конфиденциалност, се задължава да не разгласява по какъвто и да е начин предоставената му от Потребителя информация. Изключение е допустимо единствено в случаите, когато използването й е пряко свързано с изпълнение на поетите задължения или когато за предоставянето й е направено надлежно искане от компетентен държавен орган.
 2. С цел поддържане на системата, Сайтът систематизира единствено техническа информация, която не съдържа лични данни, идентифициращи Потребителите.
 3. Сайтът няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който Потребителите използват предоставяните услуги и стоки.
 4. Podarello.com има право да събира и използва информация относно своите Потребители.
 5. Всички цели, за които Сайтът ще използва информацията, ще бъдат съобразени с българското законодателство, международните актове, добрите нрави и Интернет етиката.
 6. Podarello.com има право да инсталира „cookies”. Те са текстови файлове, които се запазват от Сайта върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му.
 7. Сайтът има право да променя Общите условия по всяко време. В случай на промяна на настоящите Общи условия, за вече направените поръчки се прилагат Общите условия, действали по време на направата им.

Поръчки, доставки и плащане

 1. Поръчки се обработват до 16:00 ч в работни дни. Поръчките, направени до 16:00 ч се предават на куриер на същия ден, а направени след 16:00 ч се предават на куриер на следващия работен ден. В случай на неспазване на тези срокове, Сайтът е длъжен да информира Потребителя.
 2. Закупуването на продукт се извършва съгласно обяваните в Сайта указания и чрез заплащане на стойността му чрез наложен платеж, банков превод, дебитна/кредитна карта или чрез системите Epay.bg и PayPal.com.
 3. Всички цени са в български лева и с включено ДДС и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане.
 4. Разходите по доставката не са включени в цената и се заплащат отделно при закупуването на продукт/продукти, освен ако не е посочено друго.
 5. При неточно, грешно или непълно въведени данни за доставка, Podarello.com не носи отговорност при евентуално възникнали проблеми с реализацията й.
 6. Стоките, обект на продажба чрез Сайта, са описани по вид и качество в същия. Podarello.com не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените стоки, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявяването за закупуване на стока се приема за изразено съгласие от страна на Потребителя относно вида и качеството на същата.
 7. На рекламация подлежат стоки, които не отговарят на изискванията за качество, посочени в Сайта.
 8. Рекламации относно закупени стоки могат да бъдат направени в деня на получаване.
 9. Според Закона за защита на потребителите /ЗЗП/, стоката, получена от клиента, може да бъде върната в рамките на 14 дни след покупката, без изрични основания за това, стига състоянието на стоката да бъде същото като в момента на предаването й от магазина на клиента, в оригинална опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на стоката.
 10. Всички куриерски пратки са застраховани. При получаване на стока с нарушена при транспорта цялост, клиентът информира куриера в момента на получаването й и той изготвя протокол. Стойността на счупената/повредена при транспорт стока се заплаща на клиента от куриера.